Programul de Recompense MasterCard Rewards – România

Programul de Recompense MasterCard Rewards - România

Termeni şi condiţii

 1. Introducere

  Programul de Recompense MasterCard în România ( Programul ) este promovat şi derulat de MasterCard Europe Sprl, societate belgiană privată cu răspundere limitată, înregistrată la Tribunalul Comercial din Nivelles, Belgia, având număr de înregistrare RPR 0448038446, sediul social în 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia („MasterCard”). MasterCard este responsabilă numai pentru Program. Acesta este separat de contractul privind Cardul care este operat de Instituţia dumneavoastră Financiară (astfel cum este definită mai jos). MasterCard nu participă la furnizarea serviciilor de creditare, debitare sau a altor servicii financiare şi este responsabilă exclusiv pentru derularea Programului. MasterCard NU este o instituţie financiară şi nu emite carduri de credit, debit, cec sau de plată de orice tip sau natură. Raporturile privind Cardul dumneavoastră sunt menţinute cu Instituţia dumneavoastră Financiară, iar nu direct cu MasterCard. Orice întrebări sau probleme cu privire la Cardul dumneavoastră sau contul titularului de card vor fi adresate Instituţiei Financiare care a emis Cardul dumneavoastră, iar nu către MasterCard. Deşi există un raport între MasterCard şi Instituţia dumneavoastră Financiară, acest raport nu include titularii individuali de carduri (respectiv nu constituie în mod direct drepturi şi obligaţii pentru titularii de carduri) sau conturile aferente cardurilor de plăţi. Acest Program este derulat de MasterCard şi afiliaţii acesteia, iar nu de diferitele instituţii financiare care emit carduri de plată. Niciunul din termenii oricărui contract încheiat între dumneavoastră şi Instituţia dumneavoastră Financiară nu are vreun efect asupra, sau legătură cu, regulile Programului („Regulile”), sub rezerva punctului 6 din prezentul.

 2. Înscriere

  În urma acceptării prezentelor Reguli şi admiterii dumneavoastră de către Instituţia dumneavoastră Financiară în calitate de titular de card eligibil pentru acest Program, veţi fi înscris în Program. Veţi avea posibilitatea de a câştiga şi răscumpăra Puncte, potrivit Regulilor. Participarea dumneavoastră în Program este gratuită. MasterCard nu intenţionează în prezent să introducă nicio taxa de participare pentru viitor (în cazul unei intenţii de a introduce orice taxe, veţi fi informat în consecinţă).

 3. Definiţii - Potrivit acestor Reguli:

  "Cont" înseamnă contul aferent Cardului deschis de catre dumneavoastra in cadrul unei banci (în cazul unui Card Comercial: de catre compania dumneavoastră, cu posibilitatea indicării dumneavoastră ca utilizator al Cardului).

  "Contract" înseamnă contractul dintre dumneavoastră şi Instituţia Financiară cu privire la emiterea Cardului dumneavoastră.

  "Card" reprezinta instrumentul de plata emis de catre o institutie financiara sub licenta MasterCard sau Maestro care reprezintă obiectul Înscrierii dumneavoastră în Program, astfel cum este indicat în formularul de Înscriere.

  "Card Comercial" înseamnă un Card utilizat în scop profesional;

  "Instituţie Financiară" înseamnă banca emitentă sau altă instituţie financiară care emite Cardul dumneavoastră.

  "Recompensele MasterCard" înseamnă produsele şi serviciile care sunt enumerate la momentul răscumpărării în selecţia aferentă Programului disponibilă pe Site-ul Programului.

  "Puncte" înseamnă Punctele câştigate şi răscumpărate în cadrul Programului.

  "Program" înseamnă Programul de Recompense MasterCard în Romania, un program de recompense pentru loialitate bazat pe puncte, organizat de MasterCard în legătură cu Cardul dumneavoastră sau cu Cardul Comercial, la care v-aţi înscris acceptând în mod expres prevederile formularului de înscriere.

  "Partenerii Programului" înseamnă societăţile care oferă oportunităţi de a câştiga Puncte Suplimentare în cadrul Programului. Lista curentă a Partenerilor Programului este disponibilă pe Site-ul Programului.

  "Site-ul Programului" înseamnă pagina de internet a Programului având adresa www.mastercard.ro/recompense

  "Promoţie" înseamnă orice promoţie comercială, inclusiv, dar fara a se limita, orice extragere de premii, tombolă, concurs, loterie promoţională sau altă acţiune promoţională organizată de MasterCard sau conform instrucţiunilor noastre adresate participanţilor la Program.

  "Centrul de Recompense" înseamnă Centrul de Recompense pe care îl operăm în scopul de a răspunde întrebărilor referitoare la Puncte şi Program, în general. Puteţi contacta Centrul de Recompense la numărul indicat pe Site-ul Programului, sau pe site-ul web al Institutiei Financiare emitente.

  "Parteneri de Răscumpărare" înseamnă societăţile care ofera oportunitati de răscumpărare a Punctelor în cadrul Programului. Lista actuala a Partenerilor de Răscumpărare este disponibilă pe Site-ul Programului.

  "Reguli" reprezinta Termenii şi Conditiile Programului de Recompense MasterCard Romania.

  "Noi" sau "noi" înseamnă MasterCard.

  "Scris" include orice comunicare scrisă, inclusiv comunicările scrise în formă electronică.

  "Dumneavoastră" sau "dumneavoastră" reprezinta persoana fizică în numele căreia este deschis Contul aferent Cardului sau societatea, în cazul în care beneficiarul Programului aferent Cardului dumneavoastră Comercial este societatea dumneavoastră.

 4. Participare

  Pentru a participa la Program, trebuie să respectaţi termenii Contractului şi aceste Reguli. Puteţi fi descalificat de la participarea la Program şi orice Puncte pe care le-aţi acumulat deja pot fi anulate în cazul în care nu respectaţi vreuna dintre Reguli. Existenţa oricărei nerespectări a Regulilor vă va pune de drept în întârziere. Instituţia Financiară va păstra contractul (contractele) încheiat/-e în scopul participării la Program şi îl/le va pune la dispoziţia dumneavoastră.

 5. Achiziţii Eligibile

  Veţi câştiga Puncte pentru Achiziţiile Eligibile. "Achiziţii Eligibile" înseamnă orice cumparatura achitată cu Cardul pe care dumneavoastră sau alt titular al cardului aţi efectuat-o în baza Contractului - excluzând achiziţiile care sunt returnate sau a căror contravaloare este restituită; transferurile de fonduri, achiziţiile prin utilizarea cecurilor, primele de asigurare; dobânzile; orice taxe şi costuri; cecurile de călătorie; jocurile de noroc de orice fel (inclusiv plăţile pentru şansa de a câştiga un premiu); şi excluzând orice element înregistrat în soldul dumneavoastră de casa, inclusiv orice retrageri de numerar de la bancomate.

 6. Câştigarea Punctelor

  (a) "Rata Normală". Numărul de Puncte pe care le puteti câştiga va fi stabilit de Instituţia dumneavoastră Financiară. (b) La anumite intervale de timp, puteti primi Puncte bonus ("Puncte Suplimentare") din partea MasterCard, a Partenerilor Programului sau a Instituţiei dumneavoastră Financiare. Regulile privind ofertele specifice de Puncte Suplimentare vă vor fi comunicate la momentul ofertei.

 7. Unificarea punctelor - în funcţie de situaţia dumneavoastră privind Înscrierea, contul Dumneavoastră poate fi eligibil pentru un serviciu de unificare, prin care Punctele pe care le-aţi câştigat pe Cardul dumneavoastră vor fi unite cu Punctele câştigate pe un alt Card Înscris. Menţionăm că această unificare va fi posibilă numai între anumite tipuri de Carduri, în funcţie de condiţiile Programelor corespunzătoare, determinate de MasterCard. Veţi fi informat de către Instituţia dumneavoastră Financiară cu privire la opţiunile dumneavoastră specifice de unificare a Punctelor. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, nu este permis transferul sau unificarea Punctelor aferente unor Conturi deschise la Instituţii Financiare diferite.
 8. Valabilitatea Punctelor dumneavoastră - Fiecare Punct pe care îl câştigaţi va expira dupa trei ani de la data la care l-aţi câştigat, fără vreo notificare prealabilă. Aceasta înseamnă că, în al patrulea an, Punctele câştigate în cursul primului an şi care nu au fost răscumpărate vor fi şterse automat de la lună la lună, fără vreo notificare prealabilă. În cazul în care vă răscumpăraţi Punctele pentru Recompensele MasterCard, acestea se deduc din soldul dumneavoastră de Puncte, conform regulii primul punct câştigat, primul punct răscumpărat.

 9. Informaţii cu privire la Puncte

  (a) Puteţi verifica soldul dumneavoastră curent de Puncte pe Extrasul de Cont (dacă acesta este oferit de Instituţia dumneavoastră Financiară), pe Site-ul Programului sau contactând Centrul de Recompense.

  (b) Toate discrepanţele cu privire la Puncte trebuie aduse la cunoştinţa Centrului de Recompense în termen de trei luni de la data Achiziţiei Eligibile pentru care se solicită corectarea. În cazul în care Instituţia Financiară acceptă faptul că este incorect calculul, vom efectua ajustarea corespunzătoare în contul dumneavoastră. În cazul în care nu ne informaţi în acest termen, nu se vor efectua ajustări, iar solicitările cu privire la ajustări nu vor fi luate în considerare. În orice caz, vă informăm că, potrivit secţiunii 5 de mai sus, nu se vor acorda puncte pentru comisioanele şi taxele care vi se pot percepe pentru efectuarea tranzacţiilor într-o altă monedă decât moneda în care a fost emis Cardul. De asemenea, vă informăm că procesarea anumitor tranzacţii (de exemplu, a tranzacţiilor internaţionale) şi acordarea punctelor pentru tranzacţiile respective pot dura până la cinci săptămâni de la data Achiziţiei Eligibile.

  (c) Vă revine responsabilitatea cu privire la evaluarea oricărui impozit pe venitul personal sau (în cazul unui Card Comercial) pe venitul societăţii sau a oricărei alte obligaţii fiscale în legătură cu participarea dumneavoastră la Program.

 10. Răscumpărarea Punctelor dumneavoastră - (a) Vă puteţi răscumpăra Punctele prin intermediul Site-ului Programului sau prin contactarea Centrului de Recompense. Veţi avea posibilitatea de a vă răscumpăra Punctele numai în momentul în care acestea au apărut în soldul Punctelor dumneavoastră. (b) Vă puteţi răscumpăra Punctele în schimbul Recompenselor MasterCard disponibile la data răscumpărării. (c) Numărul de Puncte necesar pentru a obţine Recompensele MasterCard, şi Recompensele speciale MasterCard în schimbul cărora pot fi răscumpărate Punctele, împreună cu orice condiţii privind răscumpărarea, termenul şi modalitatea de livrare a Recompenselor MasterCard, vor fi comunicate prin intermediul Centrului de Recompense sau a Site-ului Programului. În urma răscumpărării, Punctele răscumpărate vor fi deduse automat din Contul dumneavoastră. (d) În cazul în care, ca urmare a returnărilor sau anulărilor ulterioare ale Achiziţiilor Eligibile din Contul dumneavoastră sau din alte motive, răscumpăraţi mai multe Puncte decât aveţi dreptul, veţi datora către MasterCard valoarea Punctelor respective, iar MasterCard va deduce orice sumă datorată din Punctele pe care le veţi câştiga în viitor. În cazul în care nu câştigaţi puncte suficiente în termen de trei luni de la respectiva răscumpărare în exces, MasterCard îşi rezervă dreptul de a solicita plata sumei datorate. (e) Din momentul în care aţi răscumpărat Punctele dumneavoastră, respectivele Puncte nu vor putea fi schimbate, iar contravaloarea acestora nu va putea fi restituită.

 11. Pierderea dreptului dumneavoastră de a câştiga Puncte - în anumite circumstanţe, vă puteţi pierde dreptul de a câştiga sau răscumpăra Puncte: (a) MasterCard poate anula orice Puncte pe care le-aţi câştigat în Contul dumneavoastră, şi/sau suspenda dreptul dumneavoastră de a câştiga sau răscumpăra alte Puncte, în cazul în care intervine oricare dintre următoarele situaţii:

  • nu aţi respectat obligaţiile ce vă revin conform termenilor contractului aferent contului dumneavoastră încheiat cu Instituţia Financiară;
  • suspectăm săvârşirea unei fapte frauduloase;
  • un mesaj trimis de noi în mod corespunzător ne este restituit;
  • nu respectaţi oricare dintre Reguli; sau
  • încălcaţi oricare dintre termenii Contractului.

  Durata şi condiţiile suspendării vor fi stabilite de MasterCard luând în considerare protecţia necesară derulării eficiente a Programului. Veţi fi notificat de către Instituţia dumneavoastră Financiară cu privire la respectiva anulare a Punctelor dumneavoastră sau suspendarea dreptului dumneavoastră de a câştiga Puncte, acestea producându-şi efectele imediat, fără a fi necesară vreo altă formalitate. Apariţia oricăreia dintre situaţiile menţionate anterior vă pune de drept în întârziere. (b) În cazul în care Contul dumneavoastră este închis, fie de către dumneavoastră, fie de către Instituţia dumneavoastră Financiară, vă vom trimite o notificare prin care veţi fi informat că va trebui să răscumpăraţi orice Puncte rămase în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării respective, după care nu veţi mai putea să răscumpăraţi niciun Punct acumulat, iar participarea dumneavoastră la Program va înceta. (c) Punctele nu pot fi transferate şi vor fi anulate în cazul decesului dumneavoastră.

 12. Durata şi Încetarea Participării dumneavoastră

  Prin acceptarea acestor Reguli, sunteţi de acord să vă furnizăm serviciile aferente Programului începând cu data Înscrierii dumneavoastră. Prin urmare, din acest motiv, precum şi, având în vedere natura serviciilor, confirmaţi că nu aveţi niciun drept special de a vă retrage din Program în cadrul perioadei de 10 (zece) zile lucrătoare de la data Înscrierii dumneavoastră sau în cadrul oricărei alte perioade, însă aveţi dreptul de a înceta participarea dumneavoastră la Program, în baza unei notificări transmise cu 30 (treizeci) de zile calendaristice în prealabil, conform prevederilor de mai jos.

  Pe întreaga durată a Programului, atât dumneavoastră cât şi noi putem suspenda participarea dumneavoastră la Program, transmiţând o notificare scrisă cu 30 (treizeci) de zile calendaristice în prealabil; în orice caz, noi putem suspenda participarea dumneavoastră numai pentru un motiv întemeiat, care vă va fi comunicat în notificarea de încetare. Următoarele vor fi considerate (fără limitare) motive întemeiate pentru încetarea Participării dumneavoastră la Program (apariţia oricăreia dintre aceste situaţii vă va pune de drept în întârziere):

  (a) Contul dumneavoastră este închis;
  (b) suspectăm săvârşirea unei fapte frauduloase;
  (c) nu respectaţi oricare dintre Reguli;
  (d) nu vă putem contacta, din cauza datelor de contact incorecte;
  (e) decesului dumneavoastră sau
  (f) încetarea contractului încheiat între MasterCard şi Instituţia Financiară cu privire la Program.

  În orice caz, orice încetare va fi analizată de MasterCard de la caz la caz.

  Participarea dumneavoastră la Program încetează la data expirării perioadei de 30 (treizeci) de zile calendaristice, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi făra intervenţia vreunei instanţe de judecată sau a unui tribunal arbitral. În urma expirării acestei perioade, răscumpărarea Punctelor nu va mai fi posibilă, toate Punctele rămase fiind anulate la expirarea perioadei menţionate mai sus.

 13. Încetarea Programului

  Ne rezervăm dreptul de a înceta Programul, sau orice parte din acesta, fără a oferi vreo justificare, prin trimiterea către dumneavoastră a unei notificări scrise cu 30 (treizeci) de zile calendaristice în avans. Această notificare va specifica data de la care nu veţi mai putea să câştigaţi Puncte şi perioada în care Punctele câştigate rămân valabile. În urma expirării acestei perioade, răscumpărarea Punctelor nu va mai fi posibilă, toate Punctele rămase fiind anulate la expirarea perioadei menţionate mai sus.

 14. Promotii

  MasterCard poate organiza Promoţii care vă permit să obţineţi recompense suplimentare. Regulile de participare, recompensele şi condiţiile pentru obţinerea acestor recompense vor fi descrise în regulamentul aferent fiecărei Promoţii de acest fel.

 15. Modificări

  (a) MasterCard poate modifica sau actualiza secţiuni ale acestor Reguli în orice moment, şi fără notificare prealabilă. Anunţul privind modificările va fi postat pe Site-ul Programului sau poate fi trimis la adresa dumneavoastră de e-mail. În orice caz, veţi fi informat de către Instituţia dumneavoastră Financiară cu privire la modificările care afectează în mod special clauzele menţionate în secţiunea 23 din aceste Reguli. Modificările vor intra în vigoare şi vă vor fi aplicabile pe deplin în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la transmiterea acestora către adresa dumneavoastră de e-mail sau de la publicarea pe Site-ul Programului. (b) În cazul în care, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la transmiterea prin e-mail sau publicarea pe Site-ul Programului a oricăror modificări, nu refuzaţi acceptarea acestora în scris, aceasta va însemna că sunteţi de acord cu Regulile, astfel cum acestea au fost modificate. Refuzul dumneavoastră expres de a accepta modificările aduse Regulilor atrage încetarea participării dumneavoastră la Program, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea de către MasterCard a refuzului respectiv în scris. (c) Modificarea detaliilor Programului care nu sunt specificate de aceste Reguli, precum Partenerii Programului sau Partenerii de Răscumpărare, Recompensele MasterCard disponibile în momentul răscumpărării Punctelor sau Punctele necesare pentru a obţine Recompensele MasterCard respective, poate fi efectuată în orice moment, fără notificare, şi nu constituie o modificare a acestor Reguli.

 16. Partenerii Programului şi Partenerii de Răscumpărare

  Aceste Reguli nu constituie niciun raport de agenţie, parteneriat sau asociere în participaţiune între noi şi Partenerii Programului sau Partenerii de Răscumpărare. Nu suntem responsabili, şi nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la modificările sau discontinuitatea Punctelor sau a altor beneficii acordate de Partenerii Programului. MasterCard nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună (inclusiv, fără limitare, pentru daunele cauzate în mod intenţionat sau prin neglijenţă gravă sau care nu vizează Programul în sine) produse ca urmare a oricărei interacţiuni dintre dumneavoastră şi un Partener al Programului sau, în măsura permisă de legea aplicabilă, dintre dumneavoastră şi un Partener de Răscumpărare. Admiteţi ca MasterCard nu sprijină şi nu garantează cu privire la Partenerii Programului sau Partenerii de Răscumpărare sau cu privire la ofertele prezentate de aceştia, iar toate aspectele în legătură cu cele de mai sus vor fi adresate şi soluţionate direct de către dumneavoastră cu respectivii Parteneri ai Programului sau Parteneri de Răscumpărare, fără a implica MasterCard.

 17. Confidenţialitate

  În cazul în care sunteti persoană fizică (spre deosebire de o societate sau o persoană fizică autorizată) MasterCard colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legile şi reglementările aplicabile în materia protecţiei datelor cu caracter personal, şi în conformitate cu Politica MasterCard de Confidenţialitate a Programului de Recompense, disponibilă la www.mastercard.ro/recompense/confidentialitate

 18. Secretul bancar

  Prin acceptarea acestor Reguli, autorizaţi Instituţia dumneavoastră Financiară să transfere către noi (şi către toate entităţile care participă la prestarea serviciilor în cadrul Programului, în special, Partenerilor de Răscumpărare şi MasterCard International Incorporated) datele dumneavoastră care fac obiectul secretului bancar în sensul art. 111 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările subsecvente, în limitele necesare stabilirii participării dumneavoastră efective la Program. De asemnea, autorizaţi MasterCard şi toate entităţile implicate în furnizarea serviciilor în cadrul Programului, şi în special, Partenerii de Răscumpărare, să prelucreze datele respective în limitele necesare stabilirii paticipării dumneavoastră efective la Program.

 19. Răspundere - în măsura permisă de legea aplicabilă, prin acceptarea acestor Reguli, vă declaraţi de acord cu faptul că nu vom fi răspunzători pentru niciun prejudiciu care vă este cauzat în cursul participării dumneavoastră la Program, cu excepţia daunelor rezultate exclusiv din intenţia sau culpa gravă a MasterCard. Sunteti de acord, în mod expres că, în măsura permisă de lege, nu vă oferim nicio garanţie pentru defectele produselor aferente Recompenselor MasterCard (care ar putea fi acoperite de garanţia producătorului). MasterCard nu poate fi considerată, în niciun moment, proprietarul sau furnizorul legal al Recompenselor. Pentru aspectele privind calitatea Recompenselor MasterCard, veţi contacta Partenerul de Răscumpărare corespunzător.

 20. Reclamaţii

  Pentru toate reclamaţiile, trebuie să ne contactaţi fie telefonic la call center-ul dedicat programului Rewards pe care il puteti gasi pe website-ul bancii dvs emitente fie prin poştă la Relatii cu Clientii MasterCard Rewards, OP 15 CP 110, Bucuresti, Romania, prin detalierea reclamaţiei dumneavoastră şi prin transmiterea unui nume şi a unui număr de telefon de contact. Vom confirma primirea reclamaţiei în termen de 48 de ore, iar in termen de 30 de zile de la primirea notificarii dumneavoastră vă vom informa cu privire la măsurile pe care le vom adopta pentru soluţionarea reclamaţiei dumneavoastră.

 21. Impozit

  MasterCard îndeplineşte toate obligaţiile fiscale aferente Programului în măsura în care legislaţia fiscală indică faptul că MasterCard este persoana responsabilă pentru declararea, reţinerea sau plata impozitului. În cazul în care Programul vizeaza Cardul dumneavoastră Comercial, confirmaţi prin prezenta că veţi folosi Recompensele în scopuri comerciale. De asemenea, veţi proteja MasterCard împotriva răspunderii pentru orice posibile pretenţii din partea autorităţilor fiscale, ca urmare a faptului că Recompensele au fost folosite pentru alte scopuri decât cele comerciale şi veţi despăgubi MasterCard pentru toate costurile suportate în acest sens.

 22. Cesiune

  Putem transfera oricărei alte persoane oricare sau toate drepturile şi obligaţiile reieşind din aceste Reguli, în orice moment.

 23. Acceptare expresa

  Prin acceptarea acestor Termeni şi Condiţii, sunteţi de acord în mod expres şi irevocabil cu oricare şi toate prevederile din prezentul, inclusiv cu prevederile secţiunii 4 (Participare), secţiunii 9 (Informaţii cu privire la Puncte), secţiunii 11 (Pierderea dreptului dumneavoastră de a câştiga Puncte), secţiunii 12 (Durata şi încetarea participării dumneavoastră), secţiunii 13 (Încetarea Programului), secţiunii 15 (Modificări), secţiunii 16 (Partenerii Programului şi Partenerii de Răscumpărare) şi secţiunii 19 (Răspundere).

 24. Contactaţi-ne

  Toate întrebările şi notificările dumneavoastră cu privire la aplicarea acestor Reguli trebuie adresate MasterCard în scris la: Relatii cu Clientii MasterCard Rewards, OP 15 CP 110, Bucuresti, Romania

 25. Nulitate parţială

  În cazul în care orice parte sau prevedere din aceste Reguli va fi considerată ilegală, nevalabilă sau neaplicabilă, aceasta va fi considerată a fi separată de aceste Reguli şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi. Aceste reguli înlocuiesc orice contract, declaraţie, garanţie şi înţelegere anterioară cu privire la Program. În măsura în care orice aspect din sau în legătură cu acest Program este în contradicţie sau în discrepanţă cu aceste Reguli, Regulile vor prevala, cu excepţia prevederilor exprese contrare. Neaplicarea de către MasterCard a oricărei prevederi din aceste Reguli nu va fi considerată drept renunţare la prevederile respective şi nici la dreptul MasterCard de a aplica prevederile respective.

 26. Legea aplicabilă

  Aceste Reguli, precum şi alte condiţii cu privire la participarea dumneavoastră la Program vor fi guvernate de legile din România. Cu excepţia cazului în care sunteti un consumator, toate disputele care iau naştere din participarea dumneavoastră la Program vor face obiectul jurisdicţiei exclusive a instanţelor competente din Bucureşti.